Forside

 

 

Revideret 2017.01.14
Funktionssikre Maskiner ApS

Funktionssikre Maskiner ApS 
Grundlagt 1. januar 2007, og har dermed lige haft 10 års jubilæum

 
Virksomheden drives fortsat med Per Juul som eneste udadfarende.
 

Der er i de ti år, der er gået, ikke ændret meget ved konceptet, men der er sket en del med indholdet
 

 

  • Vi har i den periode fået et nyt maskindirektiv.
  • Direktivet for anvendelse af maskiner bliver løbende fornyet - og sidst men ikke mindst
  • Der er udfoldet store energier i standardiseringsverdenen, hvor undertegnede har deltaget som international ekspert i udviklingen af nye standarder i såvel IEC som ISO


Konceptet består fortsat af

  • Kurser og rådgivning i maskinsikkerhed og funktionssikkerhed på maskiner
  • Rådgivning i reglerne ved produktion af maskiner
  • Kravspecifikationer før maskinindkøb
  • Slutbesigtninger efter leverancer af maskiner
  • Rådgivning i functional safety arbejdsgrupper