Kurser og temadage

Revideret 2017.10.10
Kurser og temadage 

CE - mærkning af maskiner er en kompliceret sag og derfor fordelt over en kursusrække på 6 dage

1.   Maskindirektivet og andre regler for maskiner         

      Jylland               Torsdag         den 2019.05.23                  08.00 til 16.00

      Sjælland             

2.   Elektrisk sikkerhed på maskiner.

       Jylland                Torsdag         den 2019.06.13                08.00 til 16.00

       Sjælland              

3.   Grundlæggende maskinsikkerhed.

        Jylland                Torsdag        den 2019.08.15                08.00 til 16.00

        Sjælland              

4.   Funktionssikre maskiner.

       Jylland                 Torsdag         den 2019.09.05               08.00 til 16.00

       Sjælland              

5.   Nødstop – Tvangskoblede afskærmninger og 
forhindring af utilsigtet igangsætning
  

 
      
Jylland                Torsdag         den 2019.10.03                 08.00 til 16.00 

       Sjælland               


6
.   Maskinstyretavler, samt repetitioner

     Jylland                  Torsdag          den 2019.11.07               08.00 til 16.00           

     Sjælland               Torsdag         den 1019.04.04               08.00 til 16.00


Sted: Tulip - Vejle

og:     Langagervej 60 Glostrup

Pris pr. mand pr. dag: 2.100,00 Kr + moms

Tilmelding ved mail: EV@funktionssikre-maskiner.dk

Herunder er listen over de kurser og temadage, der efterfølgende kan bestilles hos 

Funktionssikre Maskiner ApS.

De to todages kurser vil afhængig af interressen på seminaret blive tilbudt som åbne kurser

Indholdet er beskrevet i de efterfølgende afsnit.


For bestilling eller yderligere oplysninger
kontaktes Per Juul
Bedst på EV@funktionssikre-maskiner.dk
Næstbedst på 4018 2933 evt. ved SMS 


Kursuspakker:

5 (6) dages kursus
Dag 1: Maskindirektivet og andre regler for maskiner - kursus 3
Dag 2: Elektrisk sikkerhed på maskiner - kursus 4
Dag 3: Grundlæggende maskinsikkerhed - kursus 5
Dag 4: Funktionssikre maskiner - kursus 6
Dag 5: Nødstop - forhindring af utilsigtet opstart og opsamling
Dag 6: Maskinstyretavler - kursus 8
 
2 dages kursus 1
Dag 1: Elektrisk sikkerhed på maskiner - Kursus 3
Dag 2: Maskinstyretavler og nødstop - Kursus 8 med mere 


2 dages kursus 2
Dag 1: Grundlæggende maskinsikkerhed - kursus 5
Dag 2: Funktionssikre maskiner - Kursus 6
 
Helt nyt Kursus
Harmoniske strømme, lækstrømme og andre vagabonderende strømme i maskiner - se kursus 4.1
Første gang onsdag den 7. november på
Knud Hule Hotel Randersvej 88 8600 Ry var en stor succes.
Ny dato i løbet af sommeren 2019

Vedrørende ovenstående kurser - kontakt Per Juul på pj@fuma.dk eller tlf 4018 2933