03 Maskindirektivet

Revideret 2017.01.14
Kursus i Maskindirektivet

Vigtigere end nogen sinde !!!

Direktiv 2006/42/EU

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 693

Det tog sin tid med at få det nye maskindirektiv korrekt implementeret i Danmark, men med Arbejdstilsynets Bekendtgørelse ABEK 693 fra sommeren 2013 er det ikke så ringe endda. Men vær opmærksom på, at den danske version af maskindirektivet er en oversættelse af den originale franske version, og at der er forskelle i forhold til de engelske og tyske originale versioner.
Håndbogen Maskindirektivet - Hvad er meningen? beskriver disse forskelle
Håndbogen kan købes ved henvendelse på PJ@funktionssikre-maskiner.dk
Se boglisten
 

De mest markante ændringer i forhold til det gamle direktiv.

Artikel 2 a) i det nye maskindirektiv fastsætter definitionen på maskiner til sammenbygning af komponenter, hvoraf mindst én er bevægelig.
Derefter kommer der en række muligheder:

 • Med eller uden drivmidler
 • Med eller uden tilslutningsenheder
 • Ufærdige i forhold til indbygning i en konstruktion eller en bygning
 • Samlinger af ovenstående 

Sagens kerne er, at alt hvad der aftales mellem en maskinfabrikant og en kunde, som er beregnet til at udføre en funktion, er en maskine - uanset om den har drivmiddel eller ej med eller uden andre mangler.
Den kommende version af maskindirektivts guideline omtaler Incomplete machinery
Det hele skal CE mærkes.

Produkter der indeholder bevægelige dele, men som ikke er beregnet til en specifik funktion (f.eks. en gearmotor) er fortsat defineret ved en partly completed machine


Set fra køberens vinkel (lidt skræmmende):

 • Der er ikke længere automatik i at en CE - mærket maskine er en brugsklar maskine
 • Køberen kan risikere at blive den person, som skal skrive den afsluttende erklæring på en CE - mærket maskine.

Anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler ligger i et helt andet direktiv
Vi vil derfor gennemgå direktiv 2009/104/EU (i Danmark ABEK 1109) for at finde de steder, der er relevante, når en maskine skal sættes i drift

Sammenhæng med de internationale standarder

Anvendelse af standarder
For at anvende de internationale standarder er det en forudsætning at have et godt kendskab til maskindirektivet
Vi vil nå vidt omkring i direktivet, og vil fange alle de steder, hvor der er berøring mellem de harmoniserede standarder for sikkerhedsrelaterede styresystemer og direktivet.
Der vil blive gjort meget ud af overensstemmelsesdokumenter i alle situationer:

 • Nye maskiner
 • Ufærdige CE - mærkede maskiner
 • Delmaskiner
 • Sammenbygninger
 • Reparationer
 • Modifikationer
 • Maskindele uden bevægelige dele f.eks. tavler

Produktansvarsdirektivets bestemmelser og dette direktivs betydning for maskiner er en del af kurset.

Varighed: 1 dag á 8 timer inkl. pauser.

Priser: Efter aftale 

Kurset afholdes på Deres adresse eller andet sted anvist af Dem

Deltagerantal: Max. 16

Materiale: Der leveres en CD rom med kursusmateriale, som må kopieres til deltagerne ifølge deltagerliste. Derudover må materialet ikke kopieres.
Relevante håndbøger og standarder kan købes under kurset.