37 Tunge løft - Hvad er meninngen

 37. Tunge løft - Hvad er meningen ?
En samling aff erfaringer med ensidig gentaget arbejde
Hæftet er et arbejdsdokument, som i den enkelte situation kan tilpasses, men det er ikke klar til egentlig udgivelse.