42 - Eftersyn af elevatorer inden idriftsættelse - Hvad er meningen?

42 Eftersyn af elevatorer inden idriftsættelse - Hvad er meningen?

En lang række erfaringer med problematikken har vist at det ikke nødvendigvis er de billigste produkter der er de bedste.
I øjeblikket er der tre problemstillinger

  1. Personførende elevatorer, der må medføre gods
    1. Skal valideres efter elevatordirektivet og maskindirektivet inden idriftsættelse
  2. Vareelevatorer der må medtage en fører
    1. skal valideres efter masindirektivet
  3. Vareelevatorer der ikke må medtage en fører
    1. Skal valideres efter maskindirektivet

Bogen redegør for alle problemstillinger
Kan købes her