34 Robotter på maskiner - Hvad er menigern? - meget tidligt stadie

Robotter på maskiner - Hvad er meningen?

Bogen tager afsæt i maskindirektivets guideline
og
IEC 10218 serien, der handler om produktion og anvendelse af robotter.
 

Det specielle ved robotter er, at de oftest sendes på markedet som ufærdige maskiner ( i Danmark også kaldet delmaskiner).

Det medfører at indkorporeringsattesten indeholder et forbud imod igangsætning, indtil den færdige maskine overholder hele maskindirektivet - samt alle andre regler der gælder for den pågældende maskine

Hæftet er koncentreret om disse problemstillinger.

Hæftet forventes klar medio 2014
Indtil da kan interesserede kontakte forfatteren via hjemmesiden