31 PELV Hvad er meningen? - Tidligt arbejdsdokument

PELV - Hvad er meningen?

PELV betyder Protection by Extra Low Voltage

Denne beskyttelsesmetode må ikke forveksles med en generel nedsættelse af spændingen til det praktiske niveau 24 volt AC eller DC.

Der er PT ret voldsomme krav til spændingesniveauet, når vi taler om PELV på maskiner - i de fleste tilfælde 6 volt AC eller 15 volt DC
Disse niveauer bliver sandsynligvis hævet til 12 volt AC og 30 volt DC, når den nye version af IEC - EN 60204-1 kommer på gaden

De store spørgsmål er, hvilke situationer der kræver PELV, og hvorledes PELV kan opnås.

Bogen tager udgangspunkt i EN 60204-1 afsnit 6 og giver en række eksempler på produkter og fabrikanter, som kræver en PELV strømforsyning for lovlig anvendelse på maskiner.

Hæftet er udgivet på DS forlag samt kan købes her