29 EMC - Hvad er meningen? - Tidligt projekt

EMC - Hvad er meningen?

Hæftet prøver på at afmystificere begrebet.

 

EMC er strømme og spændinger på lige fod med alle andre former for strøm og spænding.
Problemet med EMC er, at strømmene ikke altid følger de slagne veje tilbage til deres kilde.

Når det er sagt så vil disse strømme tilbage til deres kilde, og principielt er det de kendte regneregler som Ohms lov og Kirchofs love, der er gældende.

Højfrekvent strøm har det allerbedst i store flade ledere. Derfor er kabelbakker og maskinkonstruktioner gode ledere for disse strømme.

Bogen / hæftet er i et meget tidligt stadium, og der modtages gerne inspiration.