28 Adgang til kapslinger og tavler - Hvad er menigen? - Arbejdsdokument

Adgang til kapslinger og tavler.

Begrebet Tavler hører egentlig bygninger til og ikke maskiner.

 

Problemet er at en del maskinstyringer bygges efter tavlestandarder, og overholder måske slet ikke maskindirektivet.

Formålet med dette hæfte er at få styr på begreber som
- Åbning med værktøj
- Åbning med nøgle
- Afdækning IP 20
- Adgang for operatører
- Instruerede personer
- og meget andet.

Hæftet er i et meget tidligt stadie, og der modtages meget gerne isnpiration til hæftet