24 Tavleeftersyn - Hvad er meningen? Tæt på udgivelse

Tavle eftersyn - Hvad er meningen?

Hæftet tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets bekendtgørelse ABEK 1109, der fastslår, at der skal foretages passende eftersyn i hele maskinens levetid,
- samt reglerne i EN 60204-1.

Der arbejdes med begreber som passende eftersyn og i særdeleshed forsvarlig stand.

Hæftet indeholder et spørgeskema, som kan vejlede brugeren gennem processen.

Hæftet er tær på udgivelse, og kan i sin nuværende form købes her for 85,00 Kr. excl. moms
12 sider