23 Netsystemer - Hvad er menignen? - Arbejdsdokument

Netsystemer - Hvad er menigen?

Bogen handler om de forsyningsnet, som maskiner tilsluttes.

 

Et væsentligt emne er kortslutningsværdier.

I de kommende år skal vi vende os til, at moderne vindmølleparker overtager op til 80 % af forsyningen, og at deres styresystemer ikke tillader høje kortslutningsstrømme. Det kan medføre problemer med at få kortslutningsudløsere i store maskinanlæg til at koble ud for en kortslutning.

Bogen er i et helt tidligt projektstadium