13 Risici i forbindelse med bevægelige dele - Hvad er menignen? - Tæt på udgivelse

Risici i forbindelse med bevægelige dele - hvad er meningen?

Hæftet tager afsæt i maskindirektivet og maskindirektivets guideline samt de to internationale og europæiske standarder ISO 14119 og ISO 14120

Den overordnede problemstilling:
Hvornår er der tale om en skærm og
hvornår der der tale om en del maskinens konstruktion.

Dernæst
Hvornår skal der anvendes faste afskærmninger og
hvornår må der anvendes hængslede afskærmninger med interlock,

og ikke mindst
hvornår kan man anvende princippet om fejludelukkelse.

Hæftet er tæt på udgivelse, og kan i sin nuværende version købes for 145, 00 ex. moms
32 sider