17 Køb og salg af maskiner - hvad er meningen? - Tidligt stadie

Køb og salg af maskiner - hvad er meningen?

Hæftet tager udgangspunkt i lov om produktsikkerhed, der fastslår, at et produkt skal overholde den lovgivning der er gældende på fakturadatoen - uanset om det er nyet eller brugt.
Det samme er gældende hvis det overdrages uden betaling.

Når emnet er maskiner så er det for nye maskiner maskindirektivet der er i spil, men når det er brugte maskiner, så kan det være den nationale implementering af direktiv 2009/104/EF der er gældende.

Det vil i Danmark sige ABEK 1109

Hæftet er i et tidligt stadie, men kan have stor værdi for virksomheder der står i en købs- eller salgssituation

Hætet kan i sin nuværende udgave købes for 130,00 kr.