15 En samling af maskiner - Hvad er meningern? - Klar til udgivelse

En samling af maskiner - Hvad er meningen?

Bogen tager afsæt i Maskindirektivets artikel 2 og
maskindirektivets guideline,
samt nogle års erfaring med det nye maskindirektiv.

Den overordnede problemstilling:
Skal der foretages en ny CE - mærkning af en samling af maskiner?

Maskindirektivets guideline § 38 og § 39 har rimelig gode beskrivelser af problemstillingen

De helt overordnede betragtninger:

CE mærket har betydning i markedsføringsøjeblikket.

Kravene til sikkerhed og sundhed i maskindirektivets bilag 1 har betydning i hele maskinens levetid.

Det handler altså om risikovurdering, og hvis CE - mærkningsøjeblikket er forpasset, så er det ikke den store ulykke - hvis blot hele risikovurderings processen er asfluttet med succes.

Bogen ligger klar til udgivelse hos DS
Kan indtil videre købes her for 175,00 kr.
40 sider.