13 Tvangskoblede afskærmninger og forhindring af utilsigtet igangsætning

Siden er revideret 2017.01.15
Tvangskoblede afskærmninger og forhindring af utilsigtet igangsætning - hvad er meningen?

Hæftet tager afsæt i særdeleshed i begrænsningerne i
den nye EN (IEC) 60204-1:2017 afsnit 5.4,
men også i 
ISO 14119 og
ISO 14120

Det giver anledning til en grundig gennemarbejdning af begreberne sikkerhed og pålidelighed, samt de begrænsede muligheder der ligger i elektriske styresystemer i forbindelse med forhindring af utilsigtede igangsætninger

Hæftet er på 49 sider og er udgivet på Dansk standard
Hæfte kan også købes her