12 Arbejdsets udførelse - Hvad er meningen? Tidligt stadium

Siden er revideret 2017.01.15
Arbejdets udførelse - Hvad er menignen?
 

Hæftet tager afsæt i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse ABEK 559, der handler om regler for arbejdets udførelse.

Problemstillingerne er:

  • Der skal laves en APV inden operatørerne slippes løs ved maskinen første gang
  • Hvordan er reglerne når vedligeholdelsespersonatet begynder at gøre ting ved maskinerne som operatørerne ikke må - for eksempel:
    • Køre med en maskine når afskærmningerne er afmonteret.

Formålet med hæftet er på en systematisk måde at få beskrevet:

Ansættelseskriterierne for det tekniske personale, der vedligeholder maskiner.
Arbejdsprocedurer - især hvad angår sikkerhed for udsatte personer.
Arbejdsprocedurer for fremmede håndværkere.
Bemyndigelsesprocedurer.
Håndtering af uoriginale reservedele.

Hæftet fremtræder i øjeblikket som en samling af stikord til sikkerhedsgruppen i en virksomhed.

32 sider.

Endelig udgivelse: medio 2017