11 Verificering - Hvad er meningen? Ikke færdiget projekt

Siden er revideret 2017.01.15
Verificering - Hvad er menigen?

Bogen tager afsæt i EN 60204-1 afsnit 18.
Verificeringen er den den af processen der beviser at dokumentationen på maskinen og dens sikkerhedsrelaterede dele er "as built".

Verificeringen indeholder også andre processer så som verificering af pålideligheden i den beskyttelsesmæssige udligningskreds

Verificering må ikke forveksles med validering, som er beskrevet i en bog 3.

Bogen er på et meget tidligt stadie, og der modtages meget gerne inspirationsmateriale

Forventet udgivelse: udsat