05 Operatøruddannelse - Hvad er meningen? Ikke færdig projekt

Siden er opdateret 2017.01.15
Operatøruddannelse - Hvad er meningen?

Dette hæfte tager afsæt i
Arbejdstilsynets Bekendtgørelse ABEK 1109 § 3,
som efterlader et betydeligt ansvar til brugeren af maskinen.
 

Hæftet indeholder en vejledning til operatørerne om de dele af gældende lovgivninger, som de er nødt til at vide noget om for at bære dette ansvar.

Hæftet er endnu på et meget tidligt stadie

Det skal ikke forhindre folk i at tage kontakt via hjemmesiden vedrørende problemstillingen