08 Overensstemmelsesdokumenter - Hvad er meningen? Ikke færdigt projekt

Siden er opdateret 2017.01.15
Overensstemmelsesdokumenter - Hvad er menignen?

Dette hæfte viser hvilke muligheder der findes for at skrive korrekte overensstemmelsesdokumenter i forskellig situationer.

Et overensstemmelsesdokument på en ny maskine er i bund og grund rimeligt enkelt, idet der er en ret god køreplan for dette dokument i maskindirektivets bilag 2.
Når dette er sagt, så viser der sig, at der er mange muligheder for at gøre det forkert.

Overensstemmelsesdokumentet er maskinens fødselsattest - og det skal være præcist.

Overesstemmelsesdokumentet gælder for maskinen i den tilstand den er i, når den markedsføres første gang. Derfor er det vigtigt at have skabeloner klar, når der foretages følgende:

Ændring på en maskine
Reparation med uorginale reservedele
Reparation med identiske reservedele
Sammenbygning med andre maskiner.

Hæftet er endnu på projektstadiet, men kan forceres ved behov.