02 Funktionssikre maskiner - Hvad er meningen? Udgivet på DS

02

DS - Håndbog
Funktionssikre maskiner - Hvad er meningen?
DS Håndbog 116.3.1

Siden er opdateret 2017.01.12

Denne håndbog blev skrevet i forbindelse med oversættelsen af
EN ISO 13849-1:2006 samt EN (IEC) 62061:2006

Per Juul havde opgaven med oversættelsen af 
begge standarderne til dansk.
 
Problemstillingen var, at vi nu havde to vidt forskellige functional safety standarder fra  de to standardiseringsorganisationer IEC og ISO, og man kunne få det indtryk, at der kun var enighed om én ting - nemlig at man var ueninge.

Der har siden været adskillige tilløb til sammenlægningen af de to standarder, men uden held.

IEC ISO 17305 var seneste forsøg, som mislykkedes.

Resultatet er blevet, at arbejdsgruppen ISO TC 199 WG8 med undertegnede som medlem har fået til opgave at nyskrive ISO 13849-1, så den kommer til at rumme alle aspekter

Det har medføret at USA's ønske om at genoplive tankerne i EN 954-1 (identisk med ISO 13849-1:1998) igen får en plads i standarden.
Revisionen forventes færdig 2020.

Alt i alt betyder det, at denne håndbog stadig er værd at læse, men der kommer en  opfølgning medio 2017 i form af håndbogen
Functional safety på maskiner - Hvad er meningen?Håndbogen drager paralleller til den omdiskuterede udgåede standard EN 954-1:1999, som i december 2009 endnu engang fik forlænget sin levetid. I bund og grund er den udgået, men trods dette anvendes den stadigvæk af maskinindustrien i store dele af verden.


Sagens kerne for os i EU er maskindirektivet, og har man ikke fået maskindirektivet lært i tide, er standarderne ikke til nogen nytte.
 
Derfor handler et stort afsnit i bogen om at finde de sikkerhedsrelaterede dele af styresystemerne i maskindirektivet. Vel er der i bogen tale om det gamle maskindirektiv, men det har ikke den store betydning i denne sammenhæng - begreberne er uændrede, og de nye størrelser i det nye maskindirektiv, som var kendt på udgivelsestidspunktet, er nævnt.

Bogen er udgivet på Dansk Standards forlag.

Forfatter: Per Juul

Bogen kan købes her i forbindelse med kurser eller på Dansk Standards forlag.