01 EN (IEC) 60204-1:2017 Hvad er meningen? Udgives på DS ca. februar 2017

01

Håndbog
EN (IEC) 60204-1:2018 Hvad er meningen?

Afløser DS Hæfte 27Per Juul  har deltaget som international ekspert i revidering af
EN (IEC) 60204-1 i IEC TC 144 MT 60204-1.

Dette arbejde er foregået over 25 møder på hver 4 mødedage fordelt over
USA of Europa i perioden 2009 til 2016.

Standarden er færdig ,
 og forventes udgivet februar 2017

Håndbogen er skrevet af Per Juul samtidig med arbejdet i arbejdsgruppen.

Håndbogen indeholder forklarende tekster og ikke mindst forklarende billeder og skitser

Håndbogen beskriver mange af de dele af arbejdet i den internationale ekspertgruppe,
som ikke kom med i standarden og kan dermed indeholde problemstillinger,
som ikke kom med i den endelige version af  DS EN (IEC) 60204-1:2017.

En del af emnerne var så store og detaljerede at de er berettiget hver for sig en selvstændig håndbog - se boglisten.

Håndbogen bliver udgivet på Dansk Standards forlag

Forfatter: Per Juul

Håndbogen kan købes her eller hos Dansk Standard