04.1 Vagabonderende strømme i maskiner - Nyt Kursus

kursus 4-1


Opdateret 2018.10.04
Vagabonderende strømme i maskiner

Harmoniske belastningsstrømme, lækstrømme og andre vagabonderende strømme i maskiner

 

Langt de fleste lækstrømme opstår ved anvendelse af switch mode udstyr – og her er det især men ikke alene frekvensomformere, der er de store bidragere. Det har også vist sig at DC drev giver et stort bidrag til problemstillingerne.

 

Der har vist sig adskillige tilfælde, hvor mindre lækstrømme (målt med RMS instrument) i virkeligheden indeholder strømspidser helt op i 1000 Amp området, og har voldt ubehageligheder for personer og skader på udstyr på grund af manglende eller forkert udførte udligningsforbindelser.

 

Common mode - spændingen internt i motorens viklinger kan antage op til 10 gange netspændingen og kan forstyrre elektronisk udstyr i nærheden f.eks. temperaturfølere og omdrejningsvagter

 

Der er også mange tilfælde, hvor switch mode udstyr belaster nettet på en uhensigtsmæssig måde, som udvikler ekstra varme.

 

Ø 

Hvilke lovgivninger er gældende for anvendelse af switch mode udstyr på maskiner

Ø 

Anvendelse af EN 60204-1 og EN 60034-25

Ø 

Gennemgang af begrebet normmotor

Ø 

Gennemgang af frekvensomformerens enkelte enheder

Ø 

Normmotorer på frekvensomformere

Ø 

Forsyningsstrømmens udseende til frekvensomformere

Ø 

Lækstrømme fra filtre, kabler, motorer

Ø 

Beskyttelsesmæssig udligning

Ø 

Hvad gør man og hvorledes

 

Denne kursusdag handler om at få problemstillingerne ned i en størrelse, hvor Ohms lov er anvendelig og henvender sig til alle i branchen