10 Systematisk risikovurdedring

Kursus 10

Revideret 2017.01.15
Systematisk risikovurdering.

Dette kursus er beregnet på gennemgang af maskineksempler på den enkelte virksomhed

Det nye maskindirektiv 2006/42/EU, har 
krav om risikovurdering.

Der er mange måder at lave risikovurdering på, og adskillige af metoderne
 medfører da også et resultat, som står mål med kravene i maskindirektivet.

Målet med dette kursus er at tilegne sig en metode,
som er baseret på indholdet i harmoniserede standarder
og dermed direkte kan anvendes i
overensstemmelsesproceduren.
 

De gamle kendte standarder
ISO 12100-1
ISO 12100-2
ISO 14121-1
udkommer i 2010 i en samlet udgave under navnet
ISO 12100:2010.

I efteråret 2009 udkom den meget vigtige tekniske rapport fra
ISO TC199 og IEC TC44,
som er det indledende dokument i samskrivning af
ISO 13849-1:2006 og IEC 62061:2005

Sammenlagt giver det nogle gode muligheder for
en systematisk metode til risikovurdering.
Håndbogen
Systematisk risikovurdering - Hvad er meningen?
er et produkt af disse tiltag.

Håndbogen udkom på Dansk Standards forlag i foråret 2010, 
og den kan købes her i forbindelse med kursusaktiviteter.
Læs mere om bogen her på hjemmesiden under BØGER.

Kurset er baseret på håndbogens indhold.
Håndbogen anviser helt nye muligheder,
således at det faktisk er muligt
at designe et sikkerhedsrelateret styresystem
alene ved hjælp af EN 60204-1,
hvis man bærer sig rigtigt ad!!


Tabel A 6 fra IEC 62061 i bearbejdet udgave i
Systematisk risikovurdering -
Hvad er meningen?

Alvorsgraden (Se)

Klasse (Cl)

3 - 4

5 - 7

8 - 10

11 - 13

14 - 15

4

SIL 2

PL= d

SIL 2

PL = d

SIL 2

PL = d

SIL 3

PL = e

SIL 3

PL = e

3

EN 60204-1

PLr= a

SIL 1

PL = b/c

SIL 2

PL = d

SIL 3

PL = e

2

EN 60204-1

EN 60204-1

PL = a

SIL 1

PL = b/c

SIL 2

PL = d

1

EN 60204-1

EN 60204-1

EN 60204-1

PL = a

SIL 1

PL  = b/c

Varighed: 8 timer inkl. pauser
Kurset afholdes på Deres adresse eller andet sted anvist af Dem

Priser aftales i hvert enkelt tilfælde

Materiale: Der leveres en CD rom med kursusmateriale, som må kopieres til deltagerne ifølge deltagerliste. Derudover må materialet ikke kopieres.
Relevante håndbøger og standarder kan købes under kurset.