09 Operatøruddannelse

Kursus 9

Revideret 2017.01.15
Uddannelse af operatører og sikkerhedsrepræsentanter.

Kurset skal tilpasses den enkelte virksomhed

 
Det nye maskindirektiv kræver risikovurdering.

Risikovurderingen skal fortsætte i hele maskinens levetid inklusive skrotningsfasen.
Det kaldes den iterative risikovurderingsproces.
 


Maskindirektivet kræver derudover, at maskiner skal bygges
med den højest mulige sikkerhed.
Hvis dette ikke lader sig gøre på markedsføringstidspunktet, skal det tilsigtes
at niveauet hæves når teknikken tilllader det.
For at leve op til dette krav skal maskinens ejer sørge for at
operatørerne og sikkerhedsrepræsentanterne er klædt på til opgaven.

Dette kursus er ikke beregnet til at uddanne maskinbyggere!
Det er et kursus, som klæder kursisterne på, så de kan overvåge,
om maskinerne i hele deres levetid lever op til
tidens krav til sikkerhed på maskiner

Der er samtidig et kursus, som klæder kursisterne på så de kan være 

aktive samarbejdspartnere ved indkøb af maskiner.

Kursistene bliver med andre ord den naturlige fødekæde til virksomhedens
Functional Safety Arbejdsgruppe.

 

Følgede temaer bliver gennemgået

 • Maskindirektivets indføring som dansk lov ved Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr 612
 • Kravene i Bekendtgørelsens kapitel 2 herunder de nye definitioner på maskiner
 • Maskindirektivets krav til det sikkerhedsrelaterede styresystem
 • Nødstoppets risikovurdering
 • Lidt om produktsanvarsloven
 • Kravene til interlockede lågesystemer
 • Maskindirektivets krav til risikovurdering
 • Systematisk risikovurdering
 • Systematisk vedligehold af maskiner
 • Operatørinterface
 • Fastsættelse af sikkerhedsafstande
 • Menneskets hastigheder i forskellige situationer
 • Forhindring af utilsigtet igangsætning.

Varighed: 2 dage á 8 timer inkl. pauser.

Priser: aftales ihvert enkelt tilfælde

Kurset afholdes på Deres adresse eller andet sted anvist af Dem

Deltagerantal: Max. 16

Materiale: Der leveres en CD rom med kursusmateriale, som må kopieres til deltagerne ifølge deltagerliste. Derudover må materialet ikke kopieres.
Relevante håndbøger og standarder kan købes under kurset.