ISO 13849-1

Revideret 2017.01.14
ISO 13849-1

Historien om ISO 13849-1 begynder allerede i 1996, hvor vi fik første udgave af EN 954-1:1996
Det var en banebrydende standard, idet man her erkendte at sikkerhedsrelaterede styrefunktioner ikke sker ved elektricitet alene.
Tidligere tænkte man at det der var noget, som man lod elektrikere om alene.
Standarden kom til at gælde for sikkerhedsrelaterede funktioner i alle teknologier

  • Mekaniske
  • Hydrauliske
  • Pneumatiske
  • Elektriske herunder
    • Elektroniske og
    • Software

Standardens hovedingredienser var kategorierne, som har til formål at beskrive et styresystems opførsel ved fejl, - men ikke så meget sandsynlighed for at fejlen sker.
Godt gemt i standarden lå der en henvisning til daværende IEC 1508 - forløberen til EN (IEC) 61508 - med andre ord en metode til beregning af pålideligheden i et sikkerhedsrelateret styresystem. Det var der ikke mange der opdagede!!!
Ved revisionen i 1999 blev standarden verdensomspændende og udkom samtidigt som ISO 13849-1:1999 - stadigvæk med henvisning til IEC 1508

I 2005 udkom så den stærkt reviderede version med værktøjer til beregningen af pålidelighed i form af Performance levels (PL).
Der er stadigvæk stærke bånd til EN (IEC) 61508 serien for de problemstillinger, som ikke håndteres af ISO 13849-1:2005
Denne version af standarden indeholder en note, der fortsat giver mulighed for at bruge metoderne fra EN 954-1:1999 (ISO 13849-1:1999) alene ved angivelse af kategorierne for et sikkerhedsrelateret styresystem

2015 udkom en faceliftet version i form af ISO 13849-1:2015. Det var småting, der var ændret, men muligheden for at anvende kategorierne alene er nu indført som en del af sandarden - mest af hensyn til pneumatisk og hydrauliske løsninger

I 2016 startede den næste revision, som gerne skal føre til en standard, som får det sidste med - forstået på den måde at de mangler der i forhold til IEC 62061 skal udbedres. Revisionsarbejdet forventes færdigt i 2020 

Per Juul deltager i dette internatiolnale arbejde