ISO 14121

Opdateret 2017.01.14
Systematisk risikovurdering og risikoanalyse

Maskindirektivets krav til risikovurdering kunne tidligere opfyldes ved hjælp af ISO 14121-1. Før den havde vi EN 1050
I 2010 udkom den samskrevne ISO 12100:2010, som samlede indholdet fra

  • ISO 12100-1
  • ISO 12100-1
  • ISO 14121-1

I dag har vi dermed en enkelt standard, som i store træk indeholder de samme krav til sikkerhed og sundhed, som findes i maskindirektivet - eller man kan sige omvendt, fordi uden for EU klarer man sig aldeles godt uden et maskindirektiv.

Risikovurderingen afslører de farekilder der er ved en maskine
Risikoanalysen skal derefter bruges til at måle og veje hver enkelt farekilde ved

  • Alvorsgrad
  • Hyppighed og varighed i fareområdet
  • Sandsynligheden for at ulykken sker set i lyset af operatørernes uddannelse bl.a.
  • Muligheden for at undgå eller afværge ulykken

     

Til dette arbejde kan der findes egnede metoder i ISO TR 14121-2, som løbende opdateres.
Der findes også analyseværktøjer i adskillige andre standarder.
 
Læs også håndbogen:
Systematisk risikovurdering og fastsættelse af krav til det sikkerhedsrelaterede styresystem- Hvad er meningen?