08 Maskinstyretavler


Kursus 8

Revideret 2017.01.15
Maskinstyretavler

Maskinstyretavler er et løjerlig begreb

Det omtales af alle, men der findes hverken særskilt standard eller lovgivning på området

Det nærmeste man kommer det er kapslinger i EN 60204-1
Under det store arbejde i IEC MT 60204-1 deltog undertegnede i en underarbejdsgruppe der skulle afsøge mulighederne for at skrive et dokument der enten kunne blive en særskilt standard under EN 60 439 serien eller
et nyt anneks i EN 60204-1

Af mange årsager kulsejlede projektet, så det vi står med i dag er at maskinstyretavler skal lige som andet elektrisk udstyr på maskiner opfylde reglerne i maskindirektivet og dermed EN 60204-1

Tavlestandarderne i EN 60439 serien er ikke harmoniseret under maskindiretkivet, og kan i bedste fald anvendes som supplement under anvendelsen af EN 60204-1:2017

Det blev til mange skriveriere i underarbejdsgruppen. Alle disse noter har undertegnede anvendt i en ny håndbog
Maskinstyretavler - hvad er meningen?
Denne håndbog vil blive anvendt under kurset

Varighed 1 dag a 8 timer
Maks deltagerantal 8
Undervisningsmaterialet udleveres på CD rom