64 Anvendelse af kabler på maskiner - hvad er meningen?

 64 Anvendelse af kabler på maskiner - hvad er meningen?

Det burde da være enkelt nok.

Det er det også når man har studeret EN 60204-1 - alle årgange:
Kabler på maskiner skal være armeret eller skærmet således at et klemt kabel giver en entydig fel - fejl til stel
med mindre man kan udelukke fejl ved anbringelse i maskinens konstruktioner eller uden for rækkevidde af menneskrer og trucks med videre.
Hæftet kan købes her