61 Udlignings forbindelser - Short form - hvad er meningen

 61 Udligningsforbindesser - short form - Hvad er meningen?

Hæftet indeholder de mest almindelige betragtninger til problematikken
Kort fortalt så skal PE lederen, som føres sammen med de strømførende ledninger dimensioneres til at kunne bære den maksimale fejlstrøm, som kan komme i en fejlsituation
PB ledern skal sammenkoble alle steldele og bygningsdele således at der ikke over en rækkeafstand af 2,5 meter kan opstå en spændingsforskel højere end 6 volt AC henholdsvis 15 volt DC

Hæfte kan købes her