52 Ombygning af maskiner - Hvad er meningen?

 52 Ombygning af maskiner - Hvad er meningen?
Sagens kerne findes i maskindirektivets bilag II - krav til overensstemmelsesdokumentet.
Ved enhver ombygning af en maskine kommer overensstemmelsesdokukmentet il skade og skal repareres.
Dette gøres ved hjælp af midlerne i anvendelsesbekendtgørelsen
Kun hvis maskinen kommer til at udgøre en forøget risiko eller får en væsentlig højere produktivitet kan der være tale om ny CE - mærkning
Hovedreglen er at der ikke sættes nye CE - mærker på gamle maskiner - markdsføringstildspunktet er forlængst overstået og kommer ikke igen
Bogen indeholder udførlig udredning af reglerne samt skabeloner til dokumenter
Bogen kan købes her.