51 Delmaskiner - hvad er menigen

 51 Delmaskiner - hvad er menigen
Med den nye guideline til  maskindirektivet er forvirringen komplet
Oprindelig var det sådan at alt hvad der har et primært formål er maskiner - med eller uden mangler
Alt hvad der ikke har et primært formål er delmaskiner
Sagt på en simpel måde
Hvis fabrikanten af en enhed ikke har en jordisk chance for at vide, hvad den bliver anvendt til (for eksempel en geramotor) så er der tale om en delmaskine. Resten er maskiner i henhold til artikel 2 stk a) i maskindirektivet
Hæftet prøver at redegøre dor de små forskelle amt fordele og ulemper ved markedsføringen.