02 Temadag i regler for maskiner

Kursus 2

Revideret 2017.01.14
Temadag

  Regler for maskiner

Denne temadag henvender sig til maskinfabrikker og underleverandører og kunder, som gerne vil have det store overblik.
Temadagen er også særdeles velegnet til en maskinfabrik - kunde - dag, hvor maskinfabrikkens kunder orienteres om verdensbilledet lige nu.
Indholdet kan varieres efter behov. 

Reglerne for maskiner findes i maskindirektivet.

Maskindirektivet i dansk forklædning findes i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 693, men det er ikke den fulde sandhed, - der er nemlig forskelle i forhold til andre landes implementering af maskindirektivet
 
Reglerne for anvendelse af tekniske hjælpemidler - herunder maskiner - findes i dansk version i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 1109

Reglerne for operatørernes ret til at gennemgå en arbejdspladsvurdering findes i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 559

Reglerne for elektriske installatiner på / i maskiner findes i EN 60204-1.

Reglerne for sikkerhedsrelaterede styresystemer findes i ISO 13849-1 og i sjældne tilfælde IEC 62061

Reglerne for sikkerhed for utilsigtet opstart af maskiner findes i ISO 14118

og der er mange mange flere regler

Undertegnede har været deltager i arbejdet med udarbejdelse af de fleste af disse regler i de sidste 10 år

Temadagens overskrifter
 


Varighed: 1 dag á 8 timer inkl. pauser.

Priser: aftalEfter aftale

Kurset afholdes på Deres adresse eller andet sted anvist af Dem

Deltagerantal: Max. 16

Materiale: Der leveres en CD rom med kursusmateriale, som må kopieres til deltagerne ifølge deltagerliste. Derudover må materialet ikke kopieres.
Relevante håndbøger og standarder kan købes under kurset.