Kurser og temadage

Revideret 2019.11.04
Kurser og temadage 

CE - mærkning af maskiner er en kompliceret sag og derfor fordelt over en kursusrække på 6 dage

1.   Maskindirektivet og andre regler for maskiner         

   

2.   Elektrisk sikkerhed på maskiner.

      

3.   Grundlæggende maskinsikkerhed.

              

4.   Funktionssikre maskiner.

            

5.   Nødstop – Tvangskoblede afskærmninger og 
forhindring af utilsigtet igangsætning
  

              

6.   Maskinstyretavler, samt repetitioner

Herunder er listen over de kurser og temadage, der også kan bestilles hos 

Funktionssikre Maskiner ApS.

Indholdet er beskrevet i de efterfølgende afsnit.


For bestilling eller yderligere oplysninger
kontaktes Per Juul
Bedst på pj@fuma.dk
Næstbedst på 4018 2933 evt. ved SMS 


Kursuspakker:

5 (6) dages kursus
Dag 1: Maskindirektivet og andre regler for maskiner - kursus 3
Dag 2: Elektrisk sikkerhed på maskiner - kursus 4
Dag 3: Grundlæggende maskinsikkerhed - kursus 5
Dag 4: Funktionssikre maskiner - kursus 6
Dag 5: Nødstop - forhindring af utilsigtet opstart og opsamling
Dag 6: Maskinstyretavler - kursus 8
 
2 dages kursus 1
Dag 1: Elektrisk sikkerhed på maskiner - Kursus 3
Dag 2: Maskinstyretavler og nødstop - Kursus 8 med mere 


2 dages kursus 2
Dag 1: Grundlæggende maskinsikkerhed - kursus 5
Dag 2: Funktionssikre maskiner - Kursus 6
 
Helt nyt Kursus
Harmoniske strømme, lækstrømme og andre vagabonderende strømme i maskiner - se kursus 4.1

01 El installatørens rolle

Revideret 2017.01.14
Temadag

El - installatørens rolle når maskiner skal tilsluttes

Den autoriserede el-installatør har tilladelse til at tilslutte lovlige maskiner.

Når vi taler om nye CE - mærkede maskiner er det enkelt nok, men hvis nogen har pillet, eller maskinerne blot er få år gamle er det en anden sag.

Helt galt kan det gå, hvis maskinen har været handlet

Denne temadag henvender sig til de autoriserede el - installatører, som i det daglige har opgaver med at tilslutte maskiner.
Der undervises også i konsekvenserne, når autoriserede el-installatører begynder at pille inde i maskinernes installationer, set i lyset af maskindirektivets bilag 1.5.1 (disse installationer skal udføres i overensstemmelse med maskindirektivets krav)samt konsekvenserne set i lyset af produktansvarsdirektivet, produktansvarsforsikringerne med viderere

Temadagens emner i ikke kronologisk rækkefølge.

              
 
 

Varighed: 1 dag á 8 timer inkl. pauser.

Priser: Efter aftale

Kurset afholdes på Deres adresse eller andet sted anvist af Dem

Deltagerantal: Max. 16

Materiale: Der leveres en CD rom med kursusmateriale, som må kopieres til deltagerne ifølge deltagerliste. Derudover må materialet ikke kopieres.
Relevante håndbøger og standarder kan købes under kurset.

 

02 Temadag i regler for maskiner

Kursus 2

Revideret 2017.01.14
Temadag

  Regler for maskiner

Denne temadag henvender sig til maskinfabrikker og underleverandører og kunder, som gerne vil have det store overblik.
Temadagen er også særdeles velegnet til en maskinfabrik - kunde - dag, hvor maskinfabrikkens kunder orienteres om verdensbilledet lige nu.
Indholdet kan varieres efter behov. 

Reglerne for maskiner findes i maskindirektivet.

Maskindirektivet i dansk forklædning findes i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 693, men det er ikke den fulde sandhed, - der er nemlig forskelle i forhold til andre landes implementering af maskindirektivet
 
Reglerne for anvendelse af tekniske hjælpemidler - herunder maskiner - findes i dansk version i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse 1109

Reglerne for operatørernes ret til at gennemgå en arbejdspladsvurdering findes i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 559

Reglerne for elektriske installatiner på / i maskiner findes i EN 60204-1.

Reglerne for sikkerhedsrelaterede styresystemer findes i ISO 13849-1 og i sjældne tilfælde IEC 62061

Reglerne for sikkerhed for utilsigtet opstart af maskiner findes i ISO 14118

og der er mange mange flere regler

Undertegnede har været deltager i arbejdet med udarbejdelse af de fleste af disse regler i de sidste 10 år

Temadagens overskrifter
 


Varighed: 1 dag á 8 timer inkl. pauser.

Priser: aftalEfter aftale

Kurset afholdes på Deres adresse eller andet sted anvist af Dem

Deltagerantal: Max. 16

Materiale: Der leveres en CD rom med kursusmateriale, som må kopieres til deltagerne ifølge deltagerliste. Derudover må materialet ikke kopieres.
Relevante håndbøger og standarder kan købes under kurset.
 

 

03 Maskindirektivet

Revideret 2017.01.14
Kursus i Maskindirektivet

Vigtigere end nogen sinde !!!

Direktiv 2006/42/EU

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 693

Det tog sin tid med at få det nye maskindirektiv korrekt implementeret i Danmark, men med Arbejdstilsynets Bekendtgørelse ABEK 693 fra sommeren 2013 er det ikke så ringe endda. Men vær opmærksom på, at den danske version af maskindirektivet er en oversættelse af den originale franske version, og at der er forskelle i forhold til de engelske og tyske originale versioner.
Håndbogen Maskindirektivet - Hvad er meningen? beskriver disse forskelle
Håndbogen kan købes ved henvendelse på PJ@funktionssikre-maskiner.dk
Se boglisten
 

De mest markante ændringer i forhold til det gamle direktiv.

Artikel 2 a) i det nye maskindirektiv fastsætter definitionen på maskiner til sammenbygning af komponenter, hvoraf mindst én er bevægelig.
Derefter kommer der en række muligheder:

Sagens kerne er, at alt hvad der aftales mellem en maskinfabrikant og en kunde, som er beregnet til at udføre en funktion, er en maskine - uanset om den har drivmiddel eller ej med eller uden andre mangler.
Den kommende version af maskindirektivts guideline omtaler Incomplete machinery
Det hele skal CE mærkes.

Produkter der indeholder bevægelige dele, men som ikke er beregnet til en specifik funktion (f.eks. en gearmotor) er fortsat defineret ved en partly completed machine


Set fra køberens vinkel (lidt skræmmende):

Anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler ligger i et helt andet direktiv
Vi vil derfor gennemgå direktiv 2009/104/EU (i Danmark ABEK 1109) for at finde de steder, der er relevante, når en maskine skal sættes i drift

Sammenhæng med de internationale standarder

Anvendelse af standarder
For at anvende de internationale standarder er det en forudsætning at have et godt kendskab til maskindirektivet
Vi vil nå vidt omkring i direktivet, og vil fange alle de steder, hvor der er berøring mellem de harmoniserede standarder for sikkerhedsrelaterede styresystemer og direktivet.
Der vil blive gjort meget ud af overensstemmelsesdokumenter i alle situationer:

Produktansvarsdirektivets bestemmelser og dette direktivs betydning for maskiner er en del af kurset.

Varighed: 1 dag á 8 timer inkl. pauser.

Priser: Efter aftale 

Kurset afholdes på Deres adresse eller andet sted anvist af Dem

Deltagerantal: Max. 16

Materiale: Der leveres en CD rom med kursusmateriale, som må kopieres til deltagerne ifølge deltagerliste. Derudover må materialet ikke kopieres.
Relevante håndbøger og standarder kan købes under kurset.

04 Elektrisk sikkerhed

Kursus 4

Revideret 2017.01.15
Elektrisk sikkerhed på maskiner

Sikkerhed på maskiner i relation til ekeltriske farekilder håndteres ved hjælp af den til enhver tid gældende version af EN 60204-1

og

Det er ganske vist den 20. januar 2017 frigives EN (IEC) 60204-1:2017

Det var en hård nød at knække, men over 8 år lykkedes det at samle et dokument der kunne godkendes jorden rundt.
Undertegnede var med på hele turen

Håndbogen DS/EN 60204-1: Hvad er meningen?

Sideløbende med arbejdet med den nye standard er det lykkedes at sammensætte en ny version af håndbogen, som udkommer samtidig med standarden.
Materialet var imidlertid så stort at det ikke kunne være i en håndterbar håndbog.
Derfor blev en hel serie af håndbøger ud af det - se boglisten

 

På kurset vil vi gennemgå EN 60204-1:2017, samt en hel del af det stof, der står mellem linjerne og ikke mindst en hel del af det der slet ikke kom med - for eksempel elektriske installationer til frekvensomformere samt valg af motorer til omformerdrift.

Der vil være mulighed for at købe DS EN 60204-1:2017 samt en uautoriseret oversættelse, som ved markering viser alle de steder, hvor noget forsvandt, og hvor alt det nye er placeret.
Se boglisten Fdis EN 60204-1:2016


Varighed: 1 dag á 8 timer inkl. pauser.

Priser: aftales ihvert enkelt tilfælde

Kurset afholdes på Deres adresse eller andet sted anvist af Dem

Deltagerantal: Max. 16

Materiale: Der leveres en CD rom med kursusmateriale, som må kopieres til deltagerne ifølge deltagerliste. Derudover må materialet ikke kopieres.
Relevante håndbøger og standarder kan købes under kurset.

05 Grundlæggende maskinsikkerhed

 Kuusrs 5

Revideret 2017.01.15
Grundlæggende maskinsikkerhed

Den grundlæggende maskinsikkerhed indbefatter

Der er flere standarder i spil på denne kursusdag

På kurset er det muligt at købe håndbogen
Systematisk risikovurdering og fastsættelse af krav til det sikkerhedsrelaterede styresystem - hvad er meningen?


Per Juul har er udpeget til international ekspert i ISO TC 199 WG8.
I denne arbejdsgruppe har vi løbende vedligeholdt functional safety standarderne, og der er netop starte et arbejde med at forny ISO 13849-1. Arbejdet forventes færdigt 2020

Varighed: 1 dag á 8 timer inkl. pauser.

Priser: aftales ihvert enkelt tilfælde

Kurset afholdes på Deres adresse eller andet sted anvist af Dem

Deltagerantal: Max. 16

Materiale: Der leveres en CD rom med kursusmateriale, som må kopieres til deltagerne ifølge deltagerliste. Derudover må materialet ikke kopieres.
Relevante håndbøger og standarder kan købes under kurset.

06 Funktionssikre Maskiner

Kursus 6

Revideret 2017.01.15
Funktionssikre maskiner

Eller mere korrekt functional safety på maskiner

Denne kursusdag omhandler begreberne sikkerhed og pålidelighed

En maskine skal være sikker, når den er standset for rengøring og service.
Ordet sikker kan ikke gradbøjes - enten er maskinen sikker eller også er den ikke.
Der findes ingen måleenheder for sikkerhed

Enhver anvendelse af en maskine er en kalkuleret risiko.
Risikovurderingen, som vi gennemgik på forrige kursusdag, afslører behovet for pålidelighed (målt i PL eller SIL) i de sikkerhedsrelaterede styresystemer, der skal deltage i reduktionen af den kalkulerede risiko

Man kan med andre ord ikke tale om sikre styresystemer
- især ikke hvis de konstrueres ved hjælp af den elektriske teknologi
Alle elektriske komponenter kan fejle også dem der er mærket Fail Safe

Af ovennævnte årsager er nødstop og forhindring af utilsigtet igangsætning undtaget fra functional safety starderne - netop fordi disse funktioner skal være sikre.

Kurset handler om at opnå den tilstrækkelige pålidelighed i en sikkerhedsrelateret styrefunktion forklaret i termer af

Følgende standarder vil blive anvendt på kurset

Per Juul er udpeget til international ekspert i ISO TC 199 WG8, og har løbende deltaget i revisionerne af ISO 13849-1 og ISO 13949-2 samt en række anstandarderdre ISO

07 Anvendelse af frekvensomformere

Kursus 7

Revideret 2017.01.15
Anvendelse af frekvensomformere

Frekvensomformere har altid været lidt ugleset
i sammenhæng med maskiners sikkerhedskredse.

Det tyske arbejdstilsyn BIA´s rapport 5/2003 fik vendt lidt op og ned på det, men først med udgivelsen af en fælles rapport fra IEC TC 144 og ISO TC 199 er der kommet rigtig styr på tingene

Citat fra fællesrapporten
Frekvensomformere til sikkerhedsrelaterede formål skal konstrueres i overensstemmelse med IEC 61800-5-2 under anvendelse af kravene i IEC 61508 for at kunne anvendes til sikkerhedsrelaterede formål.

 
Der findes to overordnede typer af frekvensomformere


Den rent elektriske side af sagen indebærer specielle regler for dimensionering af kablerne før og efter frekvensomformeren - samt ikke mindst de følsomme styreledninger der løber ud fra frekvensomformeren
 
Følgende problemsæt kan drille
 

Varighed: 1 dag á 8 timer inkl. pauser.
Priser: aftales ihvert enkelt tilfælde
Kurset afholdes på Deres adresse eller andet sted anvist af Dem


Deltagerantal: Max. 16
Materiale: Der leveres en CD rom med kursusmateriale, som må kopieres til deltagerne ifølge deltagerliste. Derudover må materialet ikke kopieres.
Relevante håndbøger og standarder kan købes under kurset 

08 Maskinstyretavler


Kursus 8

Revideret 2017.01.15
Maskinstyretavler

Maskinstyretavler er et løjerlig begreb

Det omtales af alle, men der findes hverken særskilt standard eller lovgivning på området

Det nærmeste man kommer det er kapslinger i EN 60204-1
Under det store arbejde i IEC MT 60204-1 deltog undertegnede i en underarbejdsgruppe der skulle afsøge mulighederne for at skrive et dokument der enten kunne blive en særskilt standard under EN 60 439 serien eller
et nyt anneks i EN 60204-1

Af mange årsager kulsejlede projektet, så det vi står med i dag er at maskinstyretavler skal lige som andet elektrisk udstyr på maskiner opfylde reglerne i maskindirektivet og dermed EN 60204-1

Tavlestandarderne i EN 60439 serien er ikke harmoniseret under maskindiretkivet, og kan i bedste fald anvendes som supplement under anvendelsen af EN 60204-1:2017

Det blev til mange skriveriere i underarbejdsgruppen. Alle disse noter har undertegnede anvendt i en ny håndbog
Maskinstyretavler - hvad er meningen?
Denne håndbog vil blive anvendt under kurset

Varighed 1 dag a 8 timer
Maks deltagerantal 8
Undervisningsmaterialet udleveres på CD rom

09 Operatøruddannelse

Kursus 9

Revideret 2017.01.15
Uddannelse af operatører og sikkerhedsrepræsentanter.

Kurset skal tilpasses den enkelte virksomhed

 
Det nye maskindirektiv kræver risikovurdering.

Risikovurderingen skal fortsætte i hele maskinens levetid inklusive skrotningsfasen.
Det kaldes den iterative risikovurderingsproces.
 


Maskindirektivet kræver derudover, at maskiner skal bygges
med den højest mulige sikkerhed.
Hvis dette ikke lader sig gøre på markedsføringstidspunktet, skal det tilsigtes
at niveauet hæves når teknikken tilllader det.
For at leve op til dette krav skal maskinens ejer sørge for at
operatørerne og sikkerhedsrepræsentanterne er klædt på til opgaven.

Dette kursus er ikke beregnet til at uddanne maskinbyggere!
Det er et kursus, som klæder kursisterne på, så de kan overvåge,
om maskinerne i hele deres levetid lever op til
tidens krav til sikkerhed på maskiner

Der er samtidig et kursus, som klæder kursisterne på så de kan være 

aktive samarbejdspartnere ved indkøb af maskiner.

Kursistene bliver med andre ord den naturlige fødekæde til virksomhedens
Functional Safety Arbejdsgruppe.

 

Følgede temaer bliver gennemgået

Varighed: 2 dage á 8 timer inkl. pauser.

Priser: aftales ihvert enkelt tilfælde

Kurset afholdes på Deres adresse eller andet sted anvist af Dem

Deltagerantal: Max. 16

Materiale: Der leveres en CD rom med kursusmateriale, som må kopieres til deltagerne ifølge deltagerliste. Derudover må materialet ikke kopieres.
Relevante håndbøger og standarder kan købes under kurset.

10 Systematisk risikovurdedring

Kursus 10

Revideret 2017.01.15
Systematisk risikovurdering.

Dette kursus er beregnet på gennemgang af maskineksempler på den enkelte virksomhed

Det nye maskindirektiv 2006/42/EU, har 
krav om risikovurdering.

Der er mange måder at lave risikovurdering på, og adskillige af metoderne
 medfører da også et resultat, som står mål med kravene i maskindirektivet.

Målet med dette kursus er at tilegne sig en metode,
som er baseret på indholdet i harmoniserede standarder
og dermed direkte kan anvendes i
overensstemmelsesproceduren.
 

De gamle kendte standarder
ISO 12100-1
ISO 12100-2
ISO 14121-1
udkommer i 2010 i en samlet udgave under navnet
ISO 12100:2010.

I efteråret 2009 udkom den meget vigtige tekniske rapport fra
ISO TC199 og IEC TC44,
som er det indledende dokument i samskrivning af
ISO 13849-1:2006 og IEC 62061:2005

Sammenlagt giver det nogle gode muligheder for
en systematisk metode til risikovurdering.
Håndbogen
Systematisk risikovurdering - Hvad er meningen?
er et produkt af disse tiltag.

Håndbogen udkom på Dansk Standards forlag i foråret 2010, 
og den kan købes her i forbindelse med kursusaktiviteter.
Læs mere om bogen her på hjemmesiden under BØGER.

Kurset er baseret på håndbogens indhold.
Håndbogen anviser helt nye muligheder,
således at det faktisk er muligt
at designe et sikkerhedsrelateret styresystem
alene ved hjælp af EN 60204-1,
hvis man bærer sig rigtigt ad!!


Tabel A 6 fra IEC 62061 i bearbejdet udgave i
Systematisk risikovurdering -
Hvad er meningen?

Alvorsgraden (Se)

Klasse (Cl)

3 - 4

5 - 7

8 - 10

11 - 13

14 - 15

4

SIL 2

PL= d

SIL 2

PL = d

SIL 2

PL = d

SIL 3

PL = e

SIL 3

PL = e

3

EN 60204-1

PLr= a

SIL 1

PL = b/c

SIL 2

PL = d

SIL 3

PL = e

2

EN 60204-1

EN 60204-1

PL = a

SIL 1

PL = b/c

SIL 2

PL = d

1

EN 60204-1

EN 60204-1

EN 60204-1

PL = a

SIL 1

PL  = b/c

Varighed: 8 timer inkl. pauser
Kurset afholdes på Deres adresse eller andet sted anvist af Dem

Priser aftales i hvert enkelt tilfælde

Materiale: Der leveres en CD rom med kursusmateriale, som må kopieres til deltagerne ifølge deltagerliste. Derudover må materialet ikke kopieres.
Relevante håndbøger og standarder kan købes under kurset.