Bøger og hæfterRelevante bøger

Siden er opdateret 2020.03.04


Under revisionsarbejdet med EN (IEC) 60204-1
samt ISO 13849-1 blev der stillet mange gode forslag, som ikke havde en jordisk chance for at komme med - alene af pladsmæssige årsager.

Den igangværende revision af ISO 13849-1 forventes færdig ca 2020, og vil også give anledning til forklarende håndbøger

Det har givet input til en lang serie af håndbøger

 


Blandt de 65 emner er der: 

- Bøger som er helt færdige og udgivet på DS forlaget
- Bøger som er færdige, men ikke udgivet endnu. De kan købes her.
- Bøger som er ufærdige men så langt fremme i processen, at de er værdifulde for brugeren
- Bøger som endnu kun er projekter. Der i deres nuværende form kan være egnet indhold for specifikke brugere

 

01 EN (IEC) 60204-1:2017 Hvad er meningen? Udgives på DS ca. februar 2017

01

Håndbog
EN (IEC) 60204-1:2018 Hvad er meningen?

Afløser DS Hæfte 27Per Juul  har deltaget som international ekspert i revidering af
EN (IEC) 60204-1 i IEC TC 144 MT 60204-1.

Dette arbejde er foregået over 25 møder på hver 4 mødedage fordelt over
USA of Europa i perioden 2009 til 2016.

Standarden er færdig ,
 og forventes udgivet februar 2017

Håndbogen er skrevet af Per Juul samtidig med arbejdet i arbejdsgruppen.

Håndbogen indeholder forklarende tekster og ikke mindst forklarende billeder og skitser

Håndbogen beskriver mange af de dele af arbejdet i den internationale ekspertgruppe,
som ikke kom med i standarden og kan dermed indeholde problemstillinger,
som ikke kom med i den endelige version af  DS EN (IEC) 60204-1:2017.

En del af emnerne var så store og detaljerede at de er berettiget hver for sig en selvstændig håndbog - se boglisten.

Håndbogen bliver udgivet på Dansk Standards forlag

Forfatter: Per Juul

Håndbogen kan købes her eller hos Dansk Standard

02 Funktionssikre maskiner - Hvad er meningen? Udgivet på DS

02

DS - Håndbog
Funktionssikre maskiner - Hvad er meningen?
DS Håndbog 116.3.1

Siden er opdateret 2017.01.12

Denne håndbog blev skrevet i forbindelse med oversættelsen af
EN ISO 13849-1:2006 samt EN (IEC) 62061:2006

Per Juul havde opgaven med oversættelsen af 
begge standarderne til dansk.
 
Problemstillingen var, at vi nu havde to vidt forskellige functional safety standarder fra  de to standardiseringsorganisationer IEC og ISO, og man kunne få det indtryk, at der kun var enighed om én ting - nemlig at man var ueninge.

Der har siden været adskillige tilløb til sammenlægningen af de to standarder, men uden held.

IEC ISO 17305 var seneste forsøg, som mislykkedes.

Resultatet er blevet, at arbejdsgruppen ISO TC 199 WG8 med undertegnede som medlem har fået til opgave at nyskrive ISO 13849-1, så den kommer til at rumme alle aspekter

Det har medføret at USA's ønske om at genoplive tankerne i EN 954-1 (identisk med ISO 13849-1:1998) igen får en plads i standarden.
Revisionen forventes færdig 2020.

Alt i alt betyder det, at denne håndbog stadig er værd at læse, men der kommer en  opfølgning medio 2017 i form af håndbogen
Functional safety på maskiner - Hvad er meningen?Håndbogen drager paralleller til den omdiskuterede udgåede standard EN 954-1:1999, som i december 2009 endnu engang fik forlænget sin levetid. I bund og grund er den udgået, men trods dette anvendes den stadigvæk af maskinindustrien i store dele af verden.


Sagens kerne for os i EU er maskindirektivet, og har man ikke fået maskindirektivet lært i tide, er standarderne ikke til nogen nytte.
 
Derfor handler et stort afsnit i bogen om at finde de sikkerhedsrelaterede dele af styresystemerne i maskindirektivet. Vel er der i bogen tale om det gamle maskindirektiv, men det har ikke den store betydning i denne sammenhæng - begreberne er uændrede, og de nye størrelser i det nye maskindirektiv, som var kendt på udgivelsestidspunktet, er nævnt.

Bogen er udgivet på Dansk Standards forlag.

Forfatter: Per Juul

Bogen kan købes her i forbindelse med kurser eller på Dansk Standards forlag.

03 Sikkerhedsrelaterede styresystemer - Validering - Hvad er meningen? Udgivet på DS

03

Opdateret 2017.01.15
DS - Håndbog
Sikkerhedsrelaterede styresystemer
Validering -
Hvad er meningen?
DS Håndbog 116.3.2

Bogen er en minutiøs gennemgang af det nye maskindirektiv.
Hvert enkelt punkt i direktivet er kommenteret
og relevante sammenhænge til harmoniserede standarder
er draget frem.

Valideringen omfatter  i særdeleshed

Indholdsfortegnelse fra bogen

                      Forord                                                                                                 

  1                  Indledning Hvad er validering                                                           

  2                  Functional safety på maskiner                                                           

  3                  Maskindirektivet som dansk lov                                                        

  3.1               Validering af CE - mærkets gyldighed og levetid                             

  4                  Maskindirektivets bilag 1 

                      Maskindirektivets væsentlige sundheds og sikkerhedskrav             

  5                  Validering af det krævede performance level / SIL level                 

  6                  Validering af det elektriske udstyr på maskiner.                              

  7                  Validering af et procesanlæg.                                                            

  8                  Validering af et nødstop                                                                     

  9                  Validering af montagevejledninger, det tekniske dossier 
                      og overensstemmelseserklæringer                                                          

10                  Produktansvarsloven                                                                          

Anneks A      Den tekniske rapport fra IEC og ISO

                      vedrørende sikkerhedsrelaterede styresystemer                                

Bogen er udgivet på Dansk Standards forlag

Forfatter: Per Juul

Bogen kan købes her  - eller hos Dansk Standard07 Systematisk risikovurdering - Hvad er meningen? Udgivet på DS

Siden er opdateret 2017.01.15

Systematisk risikovurdering og fastsættelse af krav til det sikkerhedsrelaterede styresystem- Hvad er meningen?

De gamle kendte standarder
ISO 12100-1
ISO 12100-2
ISO 14121-1
udkom i 2010 i en samlet udgave under navnet
ISO 12100:2010.

 

I efteråret 2009 udkom den meget vigtige tekniske rapport fra
ISO TC199 og IEC TC44,
som er det indledende dokument i samskrivning af
ISO 13849-1:2006 og IEC 62061:2005

Sammenlagt giver det nogle gode muligheder for
en systematisk metode til risikovurdering.

Denne håndbogen

er et produkt af disse tiltag.

Alvorsgraden (Se)

Klasse (Cl)

3 - 4

5 - 7

8 - 10

11 - 13

14 - 15

4

SIL 2

PL= d

SIL 2

PL = d

SIL 2

PL = d

SIL 3

PL = e

SIL 3

PL = e

3

EN 60204-1

PLr= a

SIL 1

PL = b/c

SIL 2

PL = d

SIL 3

PL = e

2

EN 60204-1

EN 60204-1

PL = a

SIL 1

PL = b/c

SIL 2

PL = d

1

EN 60204-1

EN 60204-1

EN 60204-1

PL = a

SIL 1

PL  = b/c

Som skitsen viser er det nu igen muiligt at designe et sikkerhedsrelateret styresystem alene ved anvendelse af EN (IEC) 60204-1
hvis man bærer sig rigtigt ad.
Dette er især understreget i EN (IEC) 60204-1:2017 afsnit 9.4.1 
Læs mere i bogen

Håndbogen er udkommet på Dansk Standards forlag
Forfatter Per Juul

 

Bogen kan købes her i forbindelse med kurser eller hos Dansk Standard

 

 

37 Tunge løft - Hvad er meninngen

 37

04 - Anvendelse af frekvensomformere -2020 Hvad er meningen?

Siden er opdateret 2020.03.04
Anvendelse af frekvensomformere - Hvad er meningen?

Ny version med konsekvenser af harmoniske strømme og lækstrømme

Hæftet handler om en bred vifte af problemstillinger i forbindelse med anvendelse af frekvensomformere i maskininstallationer.

Hver gang der installeres en frekvensomformer, så er der en motor der trækker en bevægelig del, og dermed er definitionen på en maskine opfyldt.
Det er med andre ord maskindirektivet der er gældende

Mange af de mere praktiske problemer skyldes ofte, at elektrikere i almindelighed ved for lidt om den trefasede motors ret indviklede natur

Derfor indeholder hæftet et stort afsnit om basal viden om motorer.

Hæftet bliver udgivet på DS forlag og kan købes her.

For at få det fulde overblik anbefales det samtigt at læse:
Udligningsforbindelser - Hvad er meningen?
Elektriske installationer på maskiner - Hvad er meningen?

05 Operatøruddannelse - Hvad er meningen? Ikke færdig projekt

Siden er opdateret 2017.01.15
Operatøruddannelse - Hvad er meningen?

Dette hæfte tager afsæt i
Arbejdstilsynets Bekendtgørelse ABEK 1109 § 3,
som efterlader et betydeligt ansvar til brugeren af maskinen.
 

Hæftet indeholder en vejledning til operatørerne om de dele af gældende lovgivninger, som de er nødt til at vide noget om for at bære dette ansvar.

Hæftet er endnu på et meget tidligt stadie

Det skal ikke forhindre folk i at tage kontakt via hjemmesiden vedrørende problemstillingen

16 E - stop - What´s the meaning? - Tidligt stadie

E - stop - What´s the meaning?
Hæftet er overordnet et engelsksproget uddrag af afsnit 11 i
Systematisk risikovurdering - Hvad er meningen?

Hæftet færdiggøres i den udstrækning der viser sig behov.

Pris på hæftet i nuværende udgave 100,00 kr.

20 sider.

17 Køb og salg af maskiner - hvad er meningen? - Tidligt stadie

Køb og salg af maskiner - hvad er meningen?

Hæftet tager udgangspunkt i lov om produktsikkerhed, der fastslår, at et produkt skal overholde den lovgivning der er gældende på fakturadatoen - uanset om det er nyet eller brugt.
Det samme er gældende hvis det overdrages uden betaling.

Når emnet er maskiner så er det for nye maskiner maskindirektivet der er i spil, men når det er brugte maskiner, så kan det være den nationale implementering af direktiv 2009/104/EF der er gældende.

Det vil i Danmark sige ABEK 1109

Hæftet er i et tidligt stadie, men kan have stor værdi for virksomheder der står i en købs- eller salgssituation

Hætet kan i sin nuværende udgave købes for 130,00 kr.

06 Validering af den elektriske udrustning på maskiner - Hvad er meningen? - Færdig - men ikke på DS

Siden er opdateret 2017.01.15
Validering af den elektriske udrustning på maskiner -
Hvad er meningen?

Håndbogen tager udgangspunkt i maskindirektivets bilag 1 del 1.5.1


1.5.1 Elektrisk energi
Når maskinen er elektrisk drevet, skal den være konstrueret, fremstillet og udstyret således, at enhver form for fare i forbindelse med elektricitet er forhindret eller kan forhindres.
Sikkerhedskravene i lavspændingsdirektivet finder anvendelse på maskiner.
Kravene vedrørende overensstemmelsesvurdering og markedsføring og / eller ibrugtagning af maskiner for så vidt angår fare i forbindelse med elektricitet, er dog udelukkende omfattet af nærværende direktiv


Det er hermed uden for al diskussion, at elektrisk udrustning på maskiner skal overholde maskindirektivet.

Komponenter i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet
kan anvendes på maskiner,
hvis risikovurderingen viser, at de er gode nok.

Håndbogen analyserer hver enkelt afsnit EN (IEC) 60204-1 i lyset af det nye maskindirektiv, og kommer især tæt på problematikkerne ved anvendelse af frekvensomformere.

 
Bogen er under omarbejdning så den refererer til EN 60204-1:2017
Forfatter: Per Juul

 
 
Bogen kan købes her

08 Overensstemmelsesdokumenter - Hvad er meningen? Ikke færdigt projekt

Siden er opdateret 2017.01.15
Overensstemmelsesdokumenter - Hvad er menignen?

Dette hæfte viser hvilke muligheder der findes for at skrive korrekte overensstemmelsesdokumenter i forskellig situationer.

Et overensstemmelsesdokument på en ny maskine er i bund og grund rimeligt enkelt, idet der er en ret god køreplan for dette dokument i maskindirektivets bilag 2.
Når dette er sagt, så viser der sig, at der er mange muligheder for at gøre det forkert.

Overensstemmelsesdokumentet er maskinens fødselsattest - og det skal være præcist.

Overesstemmelsesdokumentet gælder for maskinen i den tilstand den er i, når den markedsføres første gang. Derfor er det vigtigt at have skabeloner klar, når der foretages følgende:

Ændring på en maskine
Reparation med uorginale reservedele
Reparation med identiske reservedele
Sammenbygning med andre maskiner.

Hæftet er endnu på projektstadiet, men kan forceres ved behov.

09 Maskinens vedligehold - hvad er meningen? Ikke færdigt projekt

Siden er revideret 2017.01.15
Maskinens vedligehold - Hvad er meningen?

Bogen tager afsæt i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse ABEK 1109 § 14.
Her kræves det, at det ved passende vedligehold skal sikres at maskinen er i overensstemmelse med de regler der gælder for maskinens anvendelse.
 

Bogen er på et meget tidligt indsamlingsstadie, og der modtages meget gerne inspiration til bogen

Forventet udgivelse ikke fastsat

10 Functional safety på maskiner - Hvad er menignen?

siden er revideret 2017.01.15
Functional safety på maskiner - Hvad er meningen?

Bogen tager afsæt i maskindirektivets bilag 1 del 1.1.2.b, der angiver en tretrinsmetode
til at fjerne og reducere risici på maskinen.

1. Man skal først og fremmest fjerne risici ved design og konstruktionsforanstaltninger
2. Dernæst kan der anvendes funktioner til at reducere risici
3. De resterende risici skal beskrives og der skal foretages advarsler.

Punkt 2 er sagens kerne for functional safety.
De anvendte funktioner skal have en passende pålidelighed i forhold til den kalkulerede risiko ved anvendelse af maskinen.

Bogen forklarer de mange svære begreber på en letforståelig måde og indeholder gode lavkomplekse metoder til at overholde maskindirektivet

Bogen er indtil videre udsat og erstattet af  bog 63 - elektriske styresystemer - Hvad er meningen

11 Verificering - Hvad er meningen? Ikke færdiget projekt

Siden er revideret 2017.01.15
Verificering - Hvad er menigen?

Bogen tager afsæt i EN 60204-1 afsnit 18.
Verificeringen er den den af processen der beviser at dokumentationen på maskinen og dens sikkerhedsrelaterede dele er "as built".

Verificeringen indeholder også andre processer så som verificering af pålideligheden i den beskyttelsesmæssige udligningskreds

Verificering må ikke forveksles med validering, som er beskrevet i en bog 3.

Bogen er på et meget tidligt stadie, og der modtages meget gerne inspirationsmateriale

Forventet udgivelse: udsat

12 Arbejdsets udførelse - Hvad er meningen? Tidligt stadium

Siden er revideret 2017.01.15
Arbejdets udførelse - Hvad er menignen?
 

Hæftet tager afsæt i Arbejdstilsynets Bekendtgørelse ABEK 559, der handler om regler for arbejdets udførelse.

Problemstillingerne er:

Formålet med hæftet er på en systematisk måde at få beskrevet:

Ansættelseskriterierne for det tekniske personale, der vedligeholder maskiner.
Arbejdsprocedurer - især hvad angår sikkerhed for udsatte personer.
Arbejdsprocedurer for fremmede håndværkere.
Bemyndigelsesprocedurer.
Håndtering af uoriginale reservedele.

Hæftet fremtræder i øjeblikket som en samling af stikord til sikkerhedsgruppen i en virksomhed.

32 sider.

Endelig udgivelse: medio 2017

13 Risici i forbindelse med bevægelige dele - Hvad er menignen? - Tæt på udgivelse

Risici i forbindelse med bevægelige dele - hvad er meningen?

Hæftet tager afsæt i maskindirektivet og maskindirektivets guideline samt de to internationale og europæiske standarder ISO 14119 og ISO 14120

Den overordnede problemstilling:
Hvornår er der tale om en skærm og
hvornår der der tale om en del maskinens konstruktion.

Dernæst
Hvornår skal der anvendes faste afskærmninger og
hvornår må der anvendes hængslede afskærmninger med interlock,

og ikke mindst
hvornår kan man anvende princippet om fejludelukkelse.

Hæftet er tæt på udgivelse, og kan i sin nuværende version købes for 145, 00 ex. moms
32 sider

14 kravspecifikationer - Hvad er meningen? Arbejdsdokument

Kravspecifikationer - Hvad er menigen?

Bogen er pt på 87 sider som beskriver de problemstillinger der er relevante ved køb og salg af maskiner - især vedrørende overholdelse af love og standarder.
 

Historien viser, at der er et stort behov for et udtømmende dokument, der handler om andet og mere end lige præcis maskinens funktioner og de materailer, den skal fremstilles af.

Bogen er ment som et oplæg til udarbejdelse af en kravspecifikation for den enkelte virksomhed, og kan ikke uden tilpasning anvendes som kravspecifikation ved en handel med maskiner.

Kontakt forfatteren for yderligere oplysninger

15 En samling af maskiner - Hvad er meningern? - Klar til udgivelse

En samling af maskiner - Hvad er meningen?

Bogen tager afsæt i Maskindirektivets artikel 2 og
maskindirektivets guideline,
samt nogle års erfaring med det nye maskindirektiv.

Den overordnede problemstilling:
Skal der foretages en ny CE - mærkning af en samling af maskiner?

Maskindirektivets guideline § 38 og § 39 har rimelig gode beskrivelser af problemstillingen

De helt overordnede betragtninger:

CE mærket har betydning i markedsføringsøjeblikket.

Kravene til sikkerhed og sundhed i maskindirektivets bilag 1 har betydning i hele maskinens levetid.

Det handler altså om risikovurdering, og hvis CE - mærkningsøjeblikket er forpasset, så er det ikke den store ulykke - hvis blot hele risikovurderings processen er asfluttet med succes.

Bogen ligger klar til udgivelse hos DS
Kan indtil videre købes her for 175,00 kr.
40 sider.

16 E - stop - What´s the meaning? - Tidligt stadie.

E - stop - What´s the meaning?
Hæftet er overordnet et engelsksproget uddrag af afsnit 11 i
Systematisk risikovurdering - Hvad er meningen?

Hæftet færdiggøres i den udstrækning der viser sig behov.

Pris på hæftet i nuværende udgave 100,00 kr.

20 sider.

17 Køb og salg af maskiner - Hvad er meningen? - Tidligt stadie

Køb og salg af maskiner - hvad er meningen?

Hæftet tager udgangspunkt i lov om produktsikkerhed, der fastslår, at et produkt skal overholde den lovgivning der er gældende på fakturadatoen - uanset om det er nyet eller brugt.
Det samme er gældende hvis det overdrages uden betaling.

Når emnet er maskiner så er det for nye maskiner maskindirektivet der er i spil, men når det er brugte maskiner, så kan det være den nationale implementering af direktiv 2009/104/EF der er gældende.

Det vil i Danmark sige ABEK 1109

Hæftet er i et tidligt stadie, men kan have stor værdi for virksomheder der står i en købs- eller salgssituation

Hætet kan i sin nuværende udgave købes for 130,00 kr.

18 Functional safety arbejdsgruppen - Hvad er meningen? - tidligt projekt

Functional safety arbejdsgruppen - Hvad er meningen?

Functional safety på maskiner er et begreb for den pålidelighed, der skal opnås ved de systemer, der skal give et bidrag til maskinernes sikkerhed, når iboende sikkerhed ikke længere slår til.

Der er skrevet flere standarder om emnet
- IEC 61508 betragtes som moderstandarden for functional safety
- IEC 62061 håndterer functional safety på elektriske styresystemer på et lidt mere anvendeligt plan
- ISO 13849-1 håndterer functional safety gældende for alle teknologier
- IEC 60204-1 har i afsnit 9 nogle regler, som gælder for sikre funktioner, hvis man vil anvende den elektriske teknologi.

Functional safety arbejdsgruppen er det organ i virksomheden, der skal sørge for at holde processen kørende.

Hæftet er i et meget tidligt stadie.
Forventes færdigt i løbet af 2014
Hvis emnet har interesse, kan der rettes henvendelse til forfatteren.

19 De harmoniserede standarder - Hvad er meningen? - Arbejdsdokument

De harmoniserede standarder - Hvad er meningen?

Hæftet opstår på basis af gentagne spørgsmål om, hvorledes det hele hænger sammen.

Hæftet er i projektstadiet og der modtager meget gerne oplæg til uddybninger af problematikken.
 

20 Idriftsættelse af maskiner - Hvad er menignen? klar til udgivelse

Idriftssættelse af maskiner - hvad er meningen?

Bogen tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets bekendtgørelse ABEK 1109 for anvendelse af tekniskhe hjælpemidler - herunder maskiner.

 

§14 fastslår, at en sagkyndig skal giver maskinen et eftersyn inden den må overdrages til operatørerne og tages i anvendelse.
Dette indledende eftersyn skal fastslå om maskinen er:

- Lovlig installeret
- Egnet til det den skal anvendes til
- Tilsyneladende overholder maskindirektivet.

Afhængig af maskinens størrelse og kompleksitet kan der være behov for én eller flere sagkyndige

Bogen er klar til udgivelse men kan indtil videre købes her for 190,00 kr. excl. moms
44 sider.

21 Galvanisk tæring - Hvad er menignen? - Arbejdsprojekt

Galvanisk tæring - Hvad er meningen?
 

Bogen handler om de problemer der opstår ved galvanisk tæring på maskiner.

Dette problem kan opstå ved manglende omtanke under udførelsen af den beskyttelsesmæssige udligningsforbindelse.

Kobber og jern ligger så langt fra hinanden i spændingsrækken, at man kun mangler katalysatoren fugt for at starte processen.

Bogen er i et helt tidligt projektstadium, men der kan læses om problematikken i

Udligningsforbindelser - Hvad er menigen? og
En 60204.1 Hvad er meningen?

Forventet udgivelse 2015

22 Leverandørstyring - Hvad er menigen? - Projektstadie

Leverandørstyring - Hvad er menigen?

Bogen tager udgangspunkt i maskindirektivets kvalitetsstyringskrav, samt kravene i magge brancher om sporbarhed.

Sporbarhed kan også være et væsentligt issue under aftale om produktansvarsforsikringer.

Bogen er i et helt tidligt stadie, og der modtages gerne meninger om emnet.

23 Netsystemer - Hvad er menignen? - Arbejdsdokument

Netsystemer - Hvad er menigen?

Bogen handler om de forsyningsnet, som maskiner tilsluttes.

 

Et væsentligt emne er kortslutningsværdier.

I de kommende år skal vi vende os til, at moderne vindmølleparker overtager op til 80 % af forsyningen, og at deres styresystemer ikke tillader høje kortslutningsstrømme. Det kan medføre problemer med at få kortslutningsudløsere i store maskinanlæg til at koble ud for en kortslutning.

Bogen er i et helt tidligt projektstadium

24 Tavleeftersyn - Hvad er meningen? Tæt på udgivelse

Tavle eftersyn - Hvad er meningen?

Hæftet tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets bekendtgørelse ABEK 1109, der fastslår, at der skal foretages passende eftersyn i hele maskinens levetid,
- samt reglerne i EN 60204-1.

Der arbejdes med begreber som passende eftersyn og i særdeleshed forsvarlig stand.

Hæftet indeholder et spørgeskema, som kan vejlede brugeren gennem processen.

Hæftet er udgivet på DS samt kan købes her

25 systematisk vedligehold af motorer - Hvad er meningen? - Tæt på udgivelse

Systematisk eftersyn af motorer - Hvad er meningen?

Hæftet tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets bekendtgørelse ABEK 1109, der fastslår, at der skal foretages passende eftersyn i hele maskinens levetid,
- samt reglerne i EN 60204-1.

Der arbejdes med begreber som passende eftersyn og i særdeleshed forsvarlig stand.

Hæftet indeholder et spørgeskema, som kan vejlede brugeren gennem processen.

Hæftet kan  købes her 
 

26 Udligningsforbindelser - Hvad er menigen? - Venter på DS udgivelse

Udligningsforbindelser - Hvad er meningen?

To maskiner ved siden af hinanden er anledning til en risiko med højeste alvorsgrad - nemlig dødsfald,
hvis begrebet udligningsforbindelse ikke er håndteret rigtigt.

Hæftet tager udgangspunkt i EN 60204-1 afsnit 8 - i særdeleshed de voldsomme forhandlinger som forfatteren deltager i på verdens aller højeste niveau i IEC TC 44 MT 60204-1.

Bogen er udgivet på DS forlag samt kan købes her

27 Elektriske installationer på maskiner - Hvad er menigen? - Tæt på udgivelse

Elektriske installationer på maskiner - Hvad er meningen?

 
Meningen med hæftet er at få fastslået, hvilke regler der er gældende for disse installationer

- Installatørloven gælder ikke for installationer på maskiner - kun reparation med originale reservedele
- Installatørernes SKS system må ikke anvendes
- Lavspændingsdirektivet kan ikke stå alene, og må ikke nævnes i overensstemmelsesdokumentet.
- El - installatørernes ansvarsforsikring gælder ikke

- Maskindirektivet gælder, og maskinfabrikantes kvalitetssikringssystem skal sikre en god kvalitet.

Hæftet er tæt på udgivelse og kan købes her i sin nuværende version for 85,00 kr.
16 sider

28 Adgang til kapslinger og tavler - Hvad er menigen? - Arbejdsdokument

Adgang til kapslinger og tavler.

Begrebet Tavler hører egentlig bygninger til og ikke maskiner.

 

Problemet er at en del maskinstyringer bygges efter tavlestandarder, og overholder måske slet ikke maskindirektivet.

Formålet med dette hæfte er at få styr på begreber som
- Åbning med værktøj
- Åbning med nøgle
- Afdækning IP 20
- Adgang for operatører
- Instruerede personer
- og meget andet.

Hæftet er i et meget tidligt stadie, og der modtages meget gerne isnpiration til hæftet

29 EMC - Hvad er meningen? - Tidligt projekt

EMC - Hvad er meningen?

Hæftet prøver på at afmystificere begrebet.

 

EMC er strømme og spændinger på lige fod med alle andre former for strøm og spænding.
Problemet med EMC er, at strømmene ikke altid følger de slagne veje tilbage til deres kilde.

Når det er sagt så vil disse strømme tilbage til deres kilde, og principielt er det de kendte regneregler som Ohms lov og Kirchofs love, der er gældende.

Højfrekvent strøm har det allerbedst i store flade ledere. Derfor er kabelbakker og maskinkonstruktioner gode ledere for disse strømme.

Bogen / hæftet er i et meget tidligt stadium, og der modtages gerne inspiration.

30 Fra ide til projekt - Hvad er menigen? - Tæt på udgivelse

Fra ide til projekt - Hvad er meningen?

Hæftet handler om de problematikker der opstår, når en person på en virksomhed får en ide, der måske kan medføre indkøb af en maskine til udførelsen af ideen.

 

Er denne person overhovedet klædt på til at tage diskussionerne med aktørerne på markedet herunder

- Maskinfabrikanter
- Maskinhandlere
- Konsulenter
- Jurister
- Andre

Hæftet prøver i simple vendinger at sætte overskuelige procedurer op for processen

Hæftet er tæt på udgivelse og kan indtil da købes her for 70.00 kr. excl. moms.

- og der modtages meget gerne yderligere inspiration til den endelige version.

31 PELV Hvad er meningen? - Tidligt arbejdsdokument

PELV - Hvad er meningen?

PELV betyder Protection by Extra Low Voltage

Denne beskyttelsesmetode må ikke forveksles med en generel nedsættelse af spændingen til det praktiske niveau 24 volt AC eller DC.

Der er PT ret voldsomme krav til spændingesniveauet, når vi taler om PELV på maskiner - i de fleste tilfælde 6 volt AC eller 15 volt DC
Disse niveauer bliver sandsynligvis hævet til 12 volt AC og 30 volt DC, når den nye version af IEC - EN 60204-1 kommer på gaden

De store spørgsmål er, hvilke situationer der kræver PELV, og hvorledes PELV kan opnås.

Bogen tager udgangspunkt i EN 60204-1 afsnit 6 og giver en række eksempler på produkter og fabrikanter, som kræver en PELV strømforsyning for lovlig anvendelse på maskiner.

Hæftet er udgivet på DS forlag samt kan købes her

32 Stikkontakter på maskiner - Hvad er meningen? - Tidligt arbejdsdokument

Stikkontakter på maskiner - Hvad er meningen?

Et emne der er mange meninger om

 

En ting er 100 % sikkert: Uanset om stikkontakten forsynes fra maskinens elektriske installation eller bygningens elektriske installation så vil den blive anvendt ved servicehandlinger og rengøring på maskinen.

Derfor er stikkontakten omfattet af maskindirektivets generelle krav om risikovurdering og risikoanalyse.

Alvorsgraden ved en elektrisk ulykke er worst case - dødsfald.
Derfor skal risikovurdering og risikoanalyse ved anvendelse af disse stikkontakter tages med i den generelle risikovurdering.

Hæftet er endnu i et meget tidligt stadie, men kan dog købes her i sin nuværende udgave for 50,00 Kr. excl moms

33 Markedsføring af maskiner - Hvad er menignen? - Tidligt arbejdsdokument

Markedsføring af maskiner - Hvad er menignen?

Hæftet gør op med begreber som CE - mærkning af maskiner der allerede er taget i brug

Man hører ofte spørgsmålet: Kan du hjælpe med at CE - mærke vores maskiner - vel at mærke maskiner, som har været i brug i mange år.

Det er desværre for sent, for markedsføringstidspunktet er desværre længe overstået.

Men hvad gør man så.

Hæftet er i et meget tidligt stadie og forventes på gaden medio 2015.
Indtil da kan forfatteren kontaktes via hjemmesiden

34 Robotter på maskiner - Hvad er menigern? - meget tidligt stadie

Robotter på maskiner - Hvad er meningen?

Bogen tager afsæt i maskindirektivets guideline
og
IEC 10218 serien, der handler om produktion og anvendelse af robotter.
 

Det specielle ved robotter er, at de oftest sendes på markedet som ufærdige maskiner ( i Danmark også kaldet delmaskiner).

Det medfører at indkorporeringsattesten indeholder et forbud imod igangsætning, indtil den færdige maskine overholder hele maskindirektivet - samt alle andre regler der gælder for den pågældende maskine

Hæftet er koncentreret om disse problemstillinger.

Hæftet forventes klar medio 2014
Indtil da kan interesserede kontakte forfatteren via hjemmesiden

35 Sikkerhedsrelateret software - Hvad er meningen? - Tæt på udgivelse

Sikkerhedsrelateret software - hvad er meningen?

Hæftet handler om de problemstillinger, der opstår ved anvendelse af
SCADA
SRO
CTS
og lignende systemer

Hvis disse systemer er i stand til at afgive en ordre til et maskinanlæg, der ændrer driftsformen, så starter en risikoanalyse, som skal afsløre, om en forkert ordre kan skade:

- Maskinen
- Produktet
- Operatøren
- Udsatte personer
- Miljøet
- Husdyr.

Hvis der kan nikkes ja til bare én af disse problemstillinger, så er både softwaren og den anvendte hardware at betragte som sikkerhedsrelateret og skal følge kravene i én af functional safety standarderne ISO 13849-1 og / eller EN 62061

Hæftet er tæt på udgivelse, men kan i sin nuværende for købes her for 100,00 kr. excl. moms

20 sider.

36 Maskindirektivet - Hvad er meningen? Klar til udgivelse

Maskindirektivet - Hvad er meningen?
 

Maskindirektivet er indført som dansk lov ved Arbejdstilsynets Bekendtgørelse ABEK 693

Denne bekendtgørelse indeholder kun ét bilag - nemlig hele maskindirektivet. som det findes i dansk udgave på Europaparlememtets officielle hjemmeside.

Der er bare den hage ved det, at denne version indeholder et stort antal desiderede fejloversættelser, samt et endnu større antal upræcise oversættelser.

Vi lever i en verden, hvor mere en 99 % af alle maskiner enten krydser landegrænser eller indeholder dele,  som har krydset landegrænser inden de blev inkorporeret i maskinerne. Derfor kan vi ikke leve med disse unøjagtigheder.

Bogen er blevet til ved samtidig analyse af de tre originale sprogversioner:
Den engelsk
Den tyske
Den fransk,

samt i specielle tilfælde den svenske, italienske og spanske version

Bogen viser de problemsatiske oversættelser og i visse tilfælde er der indføjet mere korrekte oversættelser.

For hver dansk afsnit er der indlagt den engelseke originalversion, idet det er denne version, som ved tvist over en landegrænse vil blive betragtet som den originale.

Bogen ligger klar til udgivelse hos Dansk Standard
Bogen kan allerede nu købes her til en pris af 450,00 kr. ex moms.

41 Maskinens brugsanvisning og det tekniske dossier - Hvad er meningen

41 Maskinens brugsanvisning og det tekniske dossier - hvad er meningen?

Bogen er udgivet på dansk standard med ISBN nummer 978-87-7193-024-5

Kravene til maskinens brugsanvisning er tydelig beskrevet i såvel maskindirektivet som guieline to application of the machinery directive.

Men hvornår er nok - nok.
En lan række meningsudvekslinger med ligesinde i internationale kommiteer er grundlag for bogens indhold.
Bogen kan købes her og hos DS

42 - Eftersyn af elevatorer inden idriftsættelse - Hvad er meningen?

42 Eftersyn af elevatorer inden idriftsættelse - Hvad er meningen?

En lang række erfaringer med problematikken har vist at det ikke nødvendigvis er de billigste produkter der er de bedste.
I øjeblikket er der tre problemstillinger

  1. Personførende elevatorer, der må medføre gods
    1. Skal valideres efter elevatordirektivet og maskindirektivet inden idriftsættelse
  2. Vareelevatorer der må medtage en fører
    1. skal valideres efter masindirektivet
  3. Vareelevatorer der ikke må medtage en fører
    1. Skal valideres efter maskindirektivet

Bogen redegør for alle problemstillinger
Kan købes her


13 Tvangskoblede afskærmninger og forhindring af utilsigtet igangsætning

Siden er revideret 2017.01.15
Tvangskoblede afskærmninger og forhindring af utilsigtet igangsætning - hvad er meningen?

Hæftet tager afsæt i særdeleshed i begrænsningerne i
den nye EN (IEC) 60204-1:2017 afsnit 5.4,
men også i 
ISO 14119 og
ISO 14120

Det giver anledning til en grundig gennemarbejdning af begreberne sikkerhed og pålidelighed, samt de begrænsede muligheder der ligger i elektriske styresystemer i forbindelse med forhindring af utilsigtede igangsætninger

Hæftet er på 49 sider og er udgivet på Dansk standard
Hæfte kan også købes her